GDPR (Dataskyddsförordningen) är en ny EU-förordning som började gälla inom hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Det innebär att kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter skärps.

Rebellion Music, organisationsnummer 980921-4837, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Förordningen stärker dina rättigheter när det gäller personlig integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Rebellion Musics syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och våra uppdrag. Vi kan ha dina personuppgifter för att du någon gång under det senaste åren köpt biljetter till något av våra evenemang och att vi i samband med detta tog del av dina kontaktuppgifter. Det kan också gälla om du någon gång jobbat med oss.

Säkerhet

Rebellion Music har säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att Rebellion Music ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Rebellion Music hanterar och i vilka ändamål. Det sker genom begäran om ett så kallat registerutdrag. Vi är skyldiga att gratis, efter begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag.

Skicka din begäran till marcus.soderberg@rebellionmusic.se. Vi lämnar ut informationen mot legitimering på plats.

Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts.

Du har även rätt att kräva att Rebellion Music raderar dina personuppgifter från Rebellion Musics samtliga system. I lagen kallat ”Rätten att bli bortglömd”. Rebellion Music har rätt att neka din begäran om radering om det finns avtal eller legala skyldigheter som hindrar. Det kan bland annat vara skyldigheter kommer från andra lagar så som till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du veta mer om dataskyddsförordningen (GDPR) och vad som menas med integritet finns en kort introduktion här: https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/